Vi xử lý CPU RYZEN 7 2700X Gold Limited [Bản kỷ niệm AMD 50 năm]

Ngừng kinh doanh

  • – CPU AMD Ryzen 7 2700X with Wraith Prism RGB
  • – AMD Ryzen Master Utility cho ép xung (OC)
  • – Vận hành trên nền tảng AM4
0987.054.858