Vi xử lý CPU Intel Xeon Processor E5-2678 V3 (2.50 turbo 3.1GHz / 12Cores / 24 Thread)

Ngừng kinh doanh

  • Bus Ram hỗ trợ DDR4 2133
  • Nhân CPU 12 Core
  • Luồng CPU 24 Thread
  • Bộ nhớ đệm 30MB
0987.054.858