Vi xử lý CPU Intel XEON Platinum 8172M Skylake (26 core / 52 thread / 2.6G turbo 3.8G / Socket 3647)

Ngừng kinh doanh

0987.054.858