Vi xử lý CPU Intel Xeon E5-2696 V3 2.30 GHz TRAY (45MB 18 Cores/36 Threads Socket 2011-3)

Ngừng kinh doanh

  • – Processor Number : E5-2696 V3
  • – Number of Cores : 18 Core
  • – Number of Threads : 36
  • – Threads Clock Speed : 2.3 GHz Max Turbo Speed : 3.6 GHz
  • – Cache Memory Details Smart Cache – 45 MB
  • – Socket : 2011-3
  • – CPU Tray – Không hộp
0987.054.858