Vi xử lý Cpu Intel Xeon E5-2695 v2 TRAY (Turbo 3.2 GHz / 12 Core / 24 Threads)

Ngừng kinh doanh

  • Số lõi: 12
  • Số luồng: 24
  • Tần số cơ sở của bộ xử lý: 2,40 GHz
  • Tần số turbo tối đa: 3,20 GHz
  • Bộ nhớ đệm: 30 MB SmartCache
  • Bus Speed: 8 GT/s QPI
  • Số lượng QPI Links: 2
  • TDP : 115 W
0987.054.858