Vi xử lý CPU Intel Xeon E5-2690 v2 Box (3.00GHz turbo 3.80GHz 10 Cores/20 Threads)

Ngừng kinh doanh

  • CPU Intel Xeon E5-2690 v2
  • – Số lõi: 10
  • – Số luồng: 20
  • – Tần số cơ sở của bộ xử lý: 3.00 GHz
  • – Tần số turbo tối đa: 3.60 GHz
  • – Bộ nhớ đệm: 25 MB
0987.054.858