Vi xử lý CPU Intel Xeon E5 2690 TRAY (8 core/16 threads 2.9Ghz Max Tubor 3.8Ghz)

Ngừng kinh doanh

  • INTEL XEON E5-2690
  • – Tốc độ xử lý: 2.90 GHz
  • – Tần số turbo tối đa: 3.80 GHz
  • – Cache: 20 MB SmartCache
  • – Số lõi: 8
  • – Số luồng: 16
0987.054.858