Vi xử lý CPU Intel Xeon E5-2680 v2 Box (5MB 10 Cores/20 Threads)

Ngừng kinh doanh

0987.054.858