Vi xử lý CPU Intel Xeon E5 2670v2 TRAY (2.60 GHz / 20MB / 8 Cores 16 Threads/ Socket 2011)

Ngừng kinh doanh

0987.054.858