Vi xử lý CPU Intel Xeon E5 2667 TRAY (6 core/12 threads 2.9 turbo 3.5)

Ngừng kinh doanh

  • Số lượng lõi: 6
  • Số lượng các chủ đề: 12
  • Đa xử lý: Được hỗ trợ
  • Tần số: 2,9 GHz
  • Tần số Turbo tối đa: 3,5 GHz
  • Tốc độ của xe buýt: 4 GHz
0987.054.858