Vi xử lý CPU Intel Xeon E3 1231 V3 TRAY (Up to 3.8Ghz/ 8Mb cache)

Ngừng kinh doanh

  • Tốc độ 3.4Ghz
  • Tốc độ Tubor tối đa Up to 3.8Ghz
  • Cache 8Mb
  • Nhân CPU 4 Core
  • Luồng CPU 8 Threads
0987.054.858