Vi xử lý CPU Intel Core I7 3770S TRAY (3.90GHz, 8M, 4 Cores 8 Threads)

Ngừng kinh doanh

  • Socket: 1155
  • Vi xử lý: 4 lõi, 8 luồng
  • Xung cơ bản: 3.10 GHz
  • Xung tối đa: 3.90 GHz
  • Đồ họa HD Intel® 4000 TDP: 65 W
0987.054.858