Vi xử lý CPU Intel Core i7 3770 TRAY (3.90GHz, 8M, 4 Cores 8 Threads)

Ngừng kinh doanh

  • Số lõi: 4
  • Số luồng: 8
  • Tần số cơ sở của bộ xử lý: 3,40 GHz
  • Tần số turbo tối đa: 3,90 GHz
  • Bộ nhớ đệm: 8 MB SmartCache
  • Bus Speed: 5 GT/s DMI
  • TDP: 77 W
0987.054.858