Vi xử lý CPU Intel Core I7 2600S TRAY (3.80GHz, 8M, 4 Cores 8 Threads)

Ngừng kinh doanh

  • Số lỗi: 4
  • Số luồng: 8
  • Tần số sử lý cơ bạn: 2,80 Ghz
  • Tần số turbo tối đa: 3,80 Ghz
  • Bộ nhớ đệm: 8 MB SmartCache
  • Tiêu thụ điện: 65W
0987.054.858