Vi xử lý CPU Intel Core i3 3240 TRAY (3.40GHz, 3M, 2 Cores 4 Threads)

Ngừng kinh doanh

  • Tốc độ xử lý:3.4 GHz ( 2 nhân, 4 luồng)
  • Bộ nhớ đệm: 3MB
  • Đồ họa bộ xử lý Đồ họa HD Intel® 2500
  •  TDP 55W
0987.054.858