Nguồn máy tính Sama 535 400W Fan 12cm

Ngừng kinh doanh

  • Chuẩn nguồn: ATX
  • Công suất danh định: 400W
  • Quạt: Fan 12cm
0987.054.858