Nguồn máy tính Jetek G450 400W

Ngừng kinh doanh

  • Công suất: 400W
  • Fan: 12cm
  • Nguồn: 180vac-240vac
0987.054.858