Nguồn máy tính Cooler Master Elite RS-350-PSAR-I3 350W

Ngừng kinh doanh

  • Chuẩn nguồn: Standard
  • Công suất danh định: 350W
  • Quạt: Fan 12cm
0987.054.858