Nguồn máy tính Cooler Master Elite 500W V3

Ngừng kinh doanh

  •  Chuẩn nguồn: Standard
  •  Công suất danh định: 500W
  •  Quạt: Fan 12cm
0987.054.858