Nguồn máy tính Acbel Tora 570W

Ngừng kinh doanh

  • Công suất: 570W
  • Nguồn điện vào: 220~230V
  • Các đầu nối: 6 Sata – 1 ATA – 1 PCI-Ex (6+2) pin – 4+4 pin CPU – 24 pin Main
0987.054.858