Bộ nguồn Adapter Camera 02 12V 2A

Ngừng kinh doanh

  • Nguồn điện tử (tốt):
  • Input: AC 220V /50Hz
  • OutPut: DC 12V-2000mA
Included Warranty

03 Months
Sản phẩm này được bảo hành theo chính sách của Máy Tính Thái Nguyên.

0987.054.858