Để tới cửa hàng của Máy Tính Thái Nguyên dễ nhất hãy sửa dụng bản đồ Google Maps. Ứng dụng có trên các nền tảng IOS và Android và nền tảng Web. Vui lòng chọn danh sách nền tảng quý khách đang sử dụng qua các đường link bên dưới nhé:

bản đồ Google Maps

 

Image result for google maps play store